Mikkel-Olsa buret i Grovfjord.

Da var vi i gang med første antikvariske prosjekt, i samarbeid med Vardobaiki.